Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu panstwa za posrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Wspólpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Slowacka 2007-2013

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a státneho rozpoctu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu cezhranicnej spolupráce Polská republika - Slovenská republika 2007-2013

 

 
   
   
   
   
 
 
© Urząd Miasta i Gminy Szczawnica